FREDAGEN DEN 7 OKTOBER

11.00 TORLEIF FALK OM SIN NYA ROLL SOM STADSARKITEKT I STOCKHOLM
– intervju av Anders Johansson, prodekan Arkitekturskolan KTH.
Torleif Falk berättar om sin bakgrund och tidigare erfarenheter i Stockholm, samt
vilka värden vi ska bevaka när staden utvecklas.

12.00 SÅ SKAPAR VI DEN GODA STADEN
– föreläsare Anna Nyberg, chef för fastighetsutveckling i Stockholm på Vasakronan.
Anna utgår från utvecklingen i city kring Hötorgshusen och Sergels torg, och vad
Vasakronan gör i stort och smått för att utveckla platserna till att bli tillgängliga
och få människor att trivas i staden.

13.00 OM ARKITEKTEN LÉONIE GEISENDORF
– föreläsare Charlie Gullström, lärare och forskare vid KTH.
Arkitekt Léonie Geisendorf har en framträdande roll i svensk efterkrigsarkitektur
som företrädare för International Style och med ett personligt uttryck. Hon var
verksam som arkitekt, lärare och var tongivande i stadsbyggnadsdebatten i
Stockholm långt in på 2000-talet. Hon gick nyligen bort, 102 år gammal. Arkitekt
Léonie Geisendorfs produktion är omfattande men antalet utförda byggnader
är litet. I Stockholmsområdet finns idag endast sex projekt bevarade, däribland
den internationellt uppmärksammade ”Yrkesskolan för huslig utbildning
och sömnad” dvs S:t Görans Gymnasium på Kungsholmen från 1961.

14.00 DET NYA ARBETSLIVET – KOMMER DET ATT FINNAS KONTOR?
– föreläsare Anna-Lena Carlstedt, affärsutvecklare på Fabege, och Karin Ståhl,
arbetsplatsstrateg på GoToWork.
Kontorets roll blir allt viktigare när vi med dagens teknik har möjlighet att arbeta
i princip var som helst. Från att vara en förvaringsplats för tomma skrivbord har
kontoret kommit att utvecklas till en plats för kunskapsöverföring, sammanhållning
och en bra grogrund för företagskulturen. Att skapa kontor utifrån organisationens
behov är idag än mer viktigt, för att det ska bli ett kontor dit personalen vill komma. I dagens förändringsprocesser och i kontoren som nu skapas, får arkitekturen ta större och större plats. Förutom att lokaler och rum ska gestaltas och estetiskt utformas, så ska flöden och arbetsmönster designas. Anna-Lena Carlstedt och Karin Ståhl ger oss en insyn i hur organisationer tänker och hur själva kontoret kan utvecklas för att bli ett innovationsdrivande och effektivt stöd till den verksamhet som bedrivs där.

15.00 MOBILITET I STADEN – HUR KAN DIGITALISERINGEN HJÄLPA OSS ATT BYGGA EN BÄTTRE STAD?
– samtal mellan PhD Anna Kramers, KTH och Billy McCormac, VD Fastighetsägarna Stockholm.
Stockholm växer snabbast i Europa. Fler ska få plats på våra gator och offentliga rum,
vi ser stora trafikflöden, långa bilköer och trängsel både i kollektivtrafiken och på cykelbanorna varje dag. Parallellt med urbaniseringen löper en annan samtidstrend, digitaliseringen, som ger nya möjligheter till smarta lösningar. Tar vi tillvara på digitaliseringen och delningsekonomins möjligheter, bygger vi rätt idag eller lägger vi för stora resurser på redan förlegade transportsystem? På KTH bedrivs världsledande forskning inom digitalisering och mobilitet. Hör Billy McCormac samtala med Anna
Kramers om hållbar stadsutveckling utifrån ett mobilitetsperspektiv

LÖRDAGEN DEN 8 OKTOBER

11.00 KOD ARKITEKTER I STOCKHOLM
– föreläsare Åsa Kallstenius, VD Kod Arkitekter.
Åsa Kallstenius, chefsarkitekt och delägare på Kod Arkitekter, berättar om några
av kontorets projekt i Stockholm med fokus på platsanpassning: utmaningar,
förhållningssätt och lösningar. Kod Arkitekter grundades år 2000 och på meritlistan
finns flera uppmärksammande projekt, kontoret har bland annat tagit emot
Sveriges Arkitekters Bostadspris 2009 och priset för Årets Betongarkitekt 2013.

12.00 TIDSTYPISKT – ARKITEKTURDETALJER I FLERBOSTADSHUS 1880-1980
– föreläsare Laila Reppen och Cecila Björk, arkitekter.
Ser du husen? Arkitekturens element kan tydas och avläsas så som bokstäver bildar
ord. Det gäller bara att knäcka koden – och den är enkel! Arkitekterna Laila Reppen
och Cecilia Björk, mottagare av Stadsholmens kulturhusstipendium 2016, föreläser
om flerbostadshusens tidstypiska byggnadsdetaljer från olika decennier.

13.00 TILLBLIVELSEN AV NYA ARKITEKTURSKOLAN
– föreläsare Karin Ahlzén, fastighetsutvecklare på Akademiska hus.

14.00 OPEN HOUSE INTERNATIONAL
-föreläsare Victoria Thornton OBE, Open House grundare.
Victoria Thornton startade Open House i London år 1992. Victoria berättar om hur
idén blivit verklighet i 35 städer, och hur det har påverkat vår syn på vad arkitektur
kan göra.

Hela programmet