Hur bygger vi bra bostäder i Stockholm som unga singlar och familjer har råd att bo i?

I Sätra har en rationell stomme och organisation kombinerats med arkitektoniska verkningsmedel som gör byggnaden och dess rum attraktiva. Djupverkan i fasad och kontrastverkan mellan ljusa/glansiga och mörka/matta ytor ger bostadshuset en stark gestalt som förändras med ljuset och årstiderna.

Tre viktiga punkter:
SmartBas: 40 m² bostad till lågt pris. Plats för vänner, arbete, studier, intressen, prylar och plats för personlighet, oavsett tycke och smak.
Ekonomisk rationalism: Upprepningen av element och den råa strukturen lättas upp med inslag av ädlare material där varje beståndsdel skall lösa minst två funktioner.
Exteriör geometri: Fasaden knyter an till omgivningen genom skuggverkan och grafisk komposition.

Hela programmet