Widerströmska huset innehåller kontor och undervisningslokaler för Karolinska institutet, KI. Solna stads önskemål om verksamheter i bottenvåningen mot Solnavägen har översatts till en långsträckt foajé längs gatufasaden; ett gemensamt rum med uppehållsytor för studenter som binder samman trapphusen. Kontorsplanen är effektivt planerade med ett modulsystem för ett flexibelt användande.

Widerströmska är ett helt prefabricerat hus. Vi valde att bearbeta de prefabricerade elementen, att inte klä in dem och dölja med ytterligare skikt. Byggnaden ska stå för materialitet och beständighet. Därför är de råa betongelementen, de rombiska pelarna och fasadens bröstningsbalkar husets signum.

Tegeltraditionen som dominerar arkitekturen på campusområdet har förts vidare i form av tegel ingjutet i ljus betong. Den stickade fasaden av tegel var ett tema tidigt i projektet, huset kom att kallas lusekoftan av byggarna. Fasadens bröstningsbalkar har fem olika mönster och ger en småskalig ornamentering och reliefverkan i fasaden.

Hela programmet